Skip to main content

KÅBERBØLLEGÅRDEN ER GODKENDT TIL 7 BØRN/UNGE
FRA 5 TIL 16 ÅR PÅ ANBRINGELSESTIDSPUNKTET.

OPHOLDS­STED FOR BØRN OG UNGE MED
PSYKISKE OG SOCIALE PROBLEMER

Der er en § 107 plads.

Kåberbøllegården i Aarup er et opholdssted for unge på Fyn. På vores botilbud indskrives børn og unge i alderen 5-16 år som, har adfærdsmæssige og sociale problemer, som kræver socialpædagogisk indsats, omsorg og vejledning. Vi modtager børn og unge med diagnoser som borderline og ADHD.

VI SKABER TRYGGE, STABILE OG FAMILIÆRE RAMMER

Vores opholdssted ligger i skønne naturomgivelser.  Det giver os mulighed for at tilbyde børnene og de unge en hverdag som er præget at ro, forudsigelighed og tryghed. Vores fysiske rammer gør at vi ligner en almindelig familie så meget som muligt.

De primære anbringelser på Kåberbøllegården er langtidsanbringelser.

De børn og unge der bor her i øjeblikket, er i alderen mellem 9 år og 21 år. Der er fire drenge og tre piger samt en dreng i søskendesamvær. Vi har plads til syv børn, og vi har otte pædagoger tilknyttet.

Når en beboer fylder 18 år, kan Kåberbøllegården tilbyde efterværn som kan vare til de flyder 23 år. Efterværn kan være alt fra fuld indskrivning på Kåberbøllegården til bosætning i egen lejlighed med tilsyn nogle timer om ugen.

VI DOKUMENT­ERER BEBOERNES UDVIKLING

På Kåberbøllegården er der ansat ti medarbejdere med relevant pædagogisk og administrativ uddannelse. Alle medarbejdere har ICDP-uddannelsen, og alle medarbejdere er ligeledes uddannet i PAS, der er Kåberbøllegårdens udviklings- og dokumentationssystem.

Inden status udarbejdes et børn- og ungepas, der dokumenterer beboernes udvikling. Der er desuden samarbejde med ekstern psykolog Gerda Winther. Hun udfører psykologundersøgelse på beboerne samt supervision til medarbejderne.

KONTAKT VORES OPHOLDSSTED OG HØR MERE

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 20 61 05 10, e-mail info@kåberbøllegården.dk. eller via vores kontaktformular, hvis du ønsker at høre mere om vores bosted eller andet.